Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
13. července 2020 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare a rodinu webů I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare.

Použití osobních informací

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare a k poskytování služeb, o které jste požádali. I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare a jeho přidružených částí. I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare za účelem zjištění, jaké služby I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte I Picarielli - Piccola Compagnia di Musica Popolare na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation